# #
HOME   >   Servicii   >   Serviciul de Facturare Electronică

Serviciul de Facturare Electronică

EMITERE FACTURI
LIVRARE FACTURI
ARHIVARE FACTURI


Serviciul de facturare electronică constă în asigurarea unei suite de acţiuni/ subservicii ce urmează etapele uzuale ale oricărui proces de facturare: emiterea facturilor, livrarea/ transmiterea facturilor şi respectiv, arhivarea acestora, dar integral în mediu electronic, înlocuind total sau parţial, în funcţie de nevoile clientului, procesul similar desfăşurat pe suport hârtie.

Facturile în format electronic pot fi accesate prin intermediul aplicației securizate e-Factur@, la care se pot conecta atât emitenţii de facturi, cât şi destinatarii acestora. Prin intermediul acestei aplicaţii, utilizatorii autorizaţi ai emitentului pot vizualiza sau descărca facturile electronice, sau pot genera și descărca rapoarte ce reflectă integrat şi integral procesul de facturare, respectiv emiterea, transmiterea, recepţionarea şi arhivarea facturilor în format electronic.

Totodată, e-Factur@ poate lucra în conexiune cu sistemul de tip ERP (Enterprise Resource Planning) utilizat de către emitent şi/sau destinatar (în relaţia business-to-business), în scopul facilitării automatizării proceselor financiare interne, reducând astfel substanţial costurile şi timpii de procesare.

Acest serviciu pune totodată bazele pentru dezvoltarea facilităţii de reconciliere a facturilor emise cu plăţile încasate, care constituie, în cadrul SEPA, al doilea serviciu cu valoare adăugată legat de plăţi, considerat de importanţă majoră pentru societăţile comerciale din Uniunea Europeană.

Serviciul oferit de către TRANSFOND permite automatizarea proceselor interne ale emitentului și destinatarului facturii pentru monitorizarea, accelerarea, fluidizarea şi controlul fluxurilor de numerar. Aplicaţia centrală este administrată în totalitate de către TRANSFOND, atât tehnic cât şi funcţional, astfel încât clienţii să îşi poată direcţiona eforturile către alte zone de business.