# #
HOME   >   Servicii   >   Serviciul de Facturare Electronică   >   FACTURAREA ELECTRONICĂ ŞI CONTEXTUL JURIDIC

FACTURAREA ELECTRONICĂ ŞI CONTEXTUL JURIDIC

EMITERE FACTURI
LIVRARE FACTURI
ARHIVARE FACTURI


Reglementări în domeniul facturării electronice:

  1. Legea nr. 227/2015 de aprobare a noului Cod Fiscal (intrat integral în vigoare de la 1 ianuarie 2016) – art. 319 Facturarea;
  2. H.G. nr. 1/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal – pct. 95 - 100;
  3. Legea contabilității 82/1991 cu modificările și completările ulterioare – art. 25.
Codul Fiscal intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2016, la art. 319 privind facturarea: Legea contabilității 82/1991 cu modificările și completările ulterioare stabilește la art. 25 termenul de 10 ani pentru păstrarea în arhivă a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară.

Factura este unul din principalele documente justificative și termenul de 10 ani de arhivare este obligatoriu pentru facturile emise sau recepționate de persoanele juridice care țin contabilitatea în partidă dublă.