# #
HOME   >   Despre Noi

Despre Noi

În prezent, TRANSFOND este administratorul și operatorul Casei de Compensare Automată de Plăți Interbancare, precum și furnizor de servicii de facturare şi arhivare electronică.

Societatea a fost înființată în anul 2000 pentru a moderniza şi automatiza sistemul de plăţi interbancare. Sistemul Electronic de Plăți a fost operaționalizat în anul 2005 și completat în 2008 prin componenta de procesare electronică a instrumentelor de debit.

Dezvoltarea infrastructurii a continuat, iar în noiembrie 2012 TRANSFOND a lansat serviciul de procesare a ordinelor de plată în monedă națională în format SEPA. Aceasta a fost urmată, în decembrie 2013, de componenta destinată procesării ordinelor de plată în euro, atât la nivel național cât și transfrontalier. În aprilie 2016 TRANSFOND, în parteneriat cu Asociaţia Română a Băncilor, a lansat serviciul de procesare a instrumentelor de debit direct în format SEPA (SEPA Direct Debit - SDD), pentru plăți în monedă națională, finalizând astfel Programul de modernizare a Casei de Compensare Automată – SENT și pregătirea completă a infrastructurii centrale de plăți de retail interbancare fără card pentru momentul trecerii la euro.

Proiectele finalizate până în prezent au demonstrat că TRANSFOND are experienţă în coordonarea de acțiuni de mari dimensiuni, cu multe instituţii implicate, ale căror interese sunt diferite în funcţie de tipul de servicii prestat, cu viteze şi metodologii de lucru variate, cu infrastructuri eterogene. Rezultatele obţinute la nivel de comunitate, economiile generate în urma realizării proiectelor au justificat pe deplin eforturile făcute.

De la operaționalizare și până în prezent, Sistemul Electronic de Plăți a funcționat exemplar, la parametri maximi de disponibilitate și siguranță, în condițiile unor comisioane din ce în ce mai reduse.

În acest moment, obiectivul de dezvoltare strategică al TRANSFOND este acela de consolidare şi diversificare a profilului de activitate propriu, specific unui furnizor de infrastructură pentru servicii financiare, cu profil pronunțat IT&C. TRANSFOND continuă dezvoltarea de servicii destinate comunităţii financiar - bancare, prin lansarea de noi linii de business concentrate pe eficientizarea și diversificarea activităţii clienţilor societății.

Prin lansarea e-Arhiv@ în anul 2009, TRANSFOND a devenit primul furnizor autorizat de servicii de arhivare a documentelor electronice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică.

În anul 2010, TRANSFOND și-a completat gama de servicii oferite, prin adăugarea la acestea a serviciului de facturare electronică (e-Factur@), adresat emitenților de facturi și destinatarilor acestora.

Rolul companiei este acela de a furniza soluţii tehnologice superioare comunităţii financiar -  bancare din România, complet integrate în lanţul valoric al serviciilor dezvoltate până în prezent. TRANSFOND optează pentru o poziţionare în piaţă pe coordonate competitive, pentru a aduce valoare adăugată prin valorificarea oportunităţilor tehnologice şi dezvoltarea într-o manieră integrată de noi servicii şi produse.