# #
HOME   >   Despre Noi   >   Istoric

Istoric

21 iulie 2000 - Înfiinţarea STFD - TRANSFOND S.A.

Este înfiinţată Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - TRANSFOND S.A., ca urmare a angajamentelor României privind modernizarea infrastructurii financiar-bancare româneşti asumate faţă de Uniunea Europeană. La momentul înfiinţării, TRANSFOND avea ca acţionari Banca Naţională a României şi 28 bănci comerciale. În prezent, datorită fuziunilor şi încetărilor de activitate din sistemul de plăţi, înregistrate din 2000 până în prezent, TRANSFOND are 24 de acţionari incluzând Banca Naţională a României.

1 mai 2001 - Operaţionalizarea companiei

TRANSFOND a devenit operaţională, preluând în regim de mandat activitatea de operare a sistemului de plăţi pe suport hârtie, externalizată de banca centrală.

ianuarie 2003 - aprilie 2005 - Implementarea Sistemului Electronic de Plăţi (SEP)

În această perioadă a avut loc dezvoltarea şi implementarea proiectului Sistemului Electronic de Plăţi. SEP a fost implementat printr-un proiect finanţat în comun de Uniunea Europeană prin programul PHARE şi de comunitatea bancară din România prin intermediul TRANSFOND. Punerea în funcţiune a acestuia s-a realizat în trei etape distincte (în concordanţă cu operaţionalizarea fiecăreia dintre componentele SEP – SENT, ReGIS, SaFIR).

8 aprilie 2005 - Intrarea în funcţiune a sistemului ReGIS

Sistemul de procesare în timp real a plăţilor de mare valoare şi/sau urgente - sistem RTGS (Real-Time Gross Settlement System) şi denumit în România, ReGIS, intră în funcţiune.

13 mai 2005 - Prima zi de compensare automată prin sistemul SENT

Componenta ACH (Automated Clearing House), înregistrată în Romania cu numele de marcă SENT este lansată în producţie la numai o lună după lansarea sistemului ReGIS. Trezoreria Statului se alătură celorlalalţi participaţi la sistemul de compensare multilaterală.

3 octombrie 2005 - Lansarea SaFIR

Este lansată şi cea de-a treia componentă a SEP care asigură depozitarea şi decontarea operaţiunilor cu titluri de stat. Cu aceasta, implementarea proiectului SEP este considerată încheiată. În cadrul acestui sistem, TRANSFOND are rol de operator tehnic.

10 octombrie 2008 – Intrarea în funcţiune a PAID

Modulul SENT de procesare automată a instrumentelor de debit (cecuri, cambii şi bilete la ordin) reprezintă completa automatizare a sistemului plăţilor interbancare din România. Sistemul pus la dispoziţie de TRANSFOND înlocuieşte modul de compensare bazat pe schimbul de instrumente de debit pe suport hârtie realizat în cele 42 centre de compensare judeţene.

8 iulie 2009 – Lansarea e-Arhiv@

TRANSFOND a lansat, în luna iulie, Serviciul de Arhivare Electronică e-Arhiv@, serviciu ce respectă toate prevederile legii 135/2007. Compania a obţinut toate acreditările şi certificările necesare din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, pentru a putea oferi acest tip de servicii. Serviciul este destinat în principal comunităţii financiare din România.

februarie 2010 - Lansarea e-Factur@

TRANSFOND a finalizat dezvoltarea unui serviciu de un real interes atât pentru emitenții de facturi cât și pentru destinatarii acestora – serviciul de Facturare Electronică. e-Factur@ este oferit prin intermediul unei aplicaţii unice securizate prin intermediul căreia utilizatorii autorizaţi au posibilitatea de a emite, transmite, recepţiona, arhiva facturi în format electronic, asigurându-se premisele economiilor de costuri, îmbunătăţirea gestiunii/ managementului capitalului circulant prin adecvarea corespunzătoare a lichidităţilor şi gestionarea facilă a creanţelor de încasat.

5 noiembrie 2012 - Intrarea în producție la nivelul sistemului SENT a serviciului de procesare a ordinelor de plată în lei în format SEPA

Noul sistem permite procesarea ordinelor de plată, în monedă națională, în format SEPA, pentru băncile ce au aderat la această schemă de plăți. Totodată, TRANSFOND a dezvoltat o soluție care permite băncilor ce nu au implementat încă standardele SEPA să poată schimba mesaje de plată atât între ele cât și cu băncile SEPA. Acesta este un prim pas pentru adaptarea infrastructurii de plăți interbancare la cerințele specifice monedei unice europene. În plus, TRANSFOND a adăugat o serie de noi funcționalități de natură să eficientizeze procesul de compensare.

13 decembrie 2013 - Intrarea în producție a sistemului SENT – Componenta EURO

Prin noul serviciu pus la dispoziție de către TRANSFOND, plățile în euro ale agenților economici și persoanelor fizice vor putea să fie iniţiate de către băncile din România participante la sistemul SENT - componenta euro sau primite de la bănci din Europa în favoarea acestora, la același comision perceput în prezent de către TRANSFOND pentru plățile interbancare în lei.

11 aprilie 2016 – Operaționalizarea serviciului de procesare a Debitului Direct în format SEPA

TRANSFOND, în parteneriat cu Asociaţia Română a Băncilor, a lansat la data de 11 aprilie 2016 serviciul de procesare a instrumentelor de debit direct în format SEPA (SEPA Direct Debit - SDD), pentru plăți în monedă națională, finalizând astfel Programul de modernizare a Casei de Compensare Automată – SENT și pregătirea completă a infrastructurii centrale de plăți de retail interbancare fără card pentru momentul trecerii la euro.

19 martie 2018 – Operarea tehnică a sistemelor ReGIS și SaFIR este asigurată de către Banca Națională a României

 

22 aprilie 2019 – Serviciul Plăți Instant (componentă SENT) a fost operaționalizat

Comunitatea financiar-bancară din România poate oferi clienților proprii serviciul Plăți Instant care asigură transferul banilor în mai puțin de 10 secunde între bănci. O astfel de plată va putea fi efectuată oricând (24/7/365). Valoarea individuală a unei plăți executate prin Plăți Instant se încadrează sub 50 mii lei.

18 martie 2021 - Lansare serviciu AliasPay

Prin acest serviciu clienții băncilor participante pot iniția plăți extrem de simplu între conturile a două bănci diferite, oricare ar fi acestea (interbancar) - atât timp cât respectivele bănci participă la AliasPay. utilizând doar numărul de telefon mobil al beneficiarului plății. Serviciului AliasPay este dezvoltat și pus la dispoziție comunității bancare de către TRANSFOND. Sistemul central AliasPay este disponibil 24/7/365. 

11 noiembrie 2022 - Lansare Serviciu Afișare Nume Beneficiar

Băncile românești au implementat un mecanism sigur de prevenire a fraudelor în plăți, minimizând riscul de plată eronată către beneficiari frauduloși, prin verificarea identității beneficiarului (titular al unui anume IBAN) în momentul inițierii plății de către plătitor, astfel încât acesta din urmă să poată decide dacă inițiază sau nu plata, în funcție de identitatea reală a beneficiarului.