# #
HOME   >   Servicii

Servicii

Începând cu anul 2000 comunitatea bancară a încredințat TRANSFOND rolul de procesator al plăților interbancare, având drept misiune principală implementarea Sistemului Electronic de Plăți, devenit operațional în anul 2005. În anul 2008 sistemul în variantă electronică a devenit complet prin aducerea în spațiul virtual a plăților interbancare cu cecuri, bilete la ordin și cambii.

În prezent TRANSFOND este administratorul și operatorul Casei de Compensare Automată de Plăți Interbancare - SENT, componentă a Sistemului Electronic de Plăți.

Pentru alinierea casei de compensare automate la standarde europene, TRANSFOND, cu sprijinul și colaborarea ARB, a continuat modernizarea ordinului de plată și a debitului direct, în vederea adoptării standardelor SEPA. Aceasta s-a materializat prin lansarea, în perioada noiembrie 2012 – aprilie 2016, a componentelor sistemului SENT ce permit procesarea ordinelor de plată (lei și euro) și a debitelor directe interbancare în monedă națională în format SEPA.

Adiacent operării și dezvoltării SENT, TRANSFOND oferă soluţii complete şi performante pentru sectorul financiar în special şi clienților acestora, operatori economici, respectiv: