# #
HOME   >   Despre Noi   >   Calitate și Securitate

Calitate și Securitate

MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Scopul principal al TRANSFOND este îndeplinirea şi anticiparea cerinţelor clienţilor prin oferirea unor servicii de înaltă calitate, precum şi menţinerea constantă, în timp, a acestui nivel, în conformitate cu standardele şi specificaţiile de calitate naţionale şi internaţionale adoptate.

CERTIFICARE ISO 9001:2008

Obţinerea certificării Sistemului de Management al Calităţii în anul 2009 reprezintă încununarea efortului depus de întreaga organizaţie în direcţia oferirii de servicii de calitate clienţilor săi, dar şi recunoaşterea competenţei manageriale existente în organizaţie şi nu în ultimul rând, expresia competenţei organizaţiei de a oferi clienţilor servicii cu valoare adăugată.

Implementarea şi certificarea Sistemului de Management al Calităţii, în conformitate cu cerinţele standardului internaţional ISO 9001: 2008, sunt rezultatul implicării şi efortului conjugat atât al managementului societăţii cât şi al tuturor angajaţilor TRANSFOND.

Ultima recertificare a Sistemului de Management al Calităţii s-a realizat în iunie 2021. În continuare, menţinerea certificării SMC reprezintă preocuparea întregii organizaţii, în direcţia consolidării şi îmbunătăţirii permanente a calităţii serviciilor furnizate.

MANAGEMENTUL RISCURILOR

Sistemul de management al riscurilor implementat în cadrul companiei, coroborat cu strategia de afaceri, asigură îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor şi a celui de planificare. Acesta oferă contextul pentru identificarea şi analiza riscurilor, evaluarea și aplicarea permanentă a strategiilor privind reducerea efectului ameninţărilor şi exploatarea oportunităţilor în vederea atingerii obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung ale companiei.

Analiza riscurilor se realizează periodic, se monitorizează profilul riscurilor emergente, alocarea resurselor necesare pentru tratarea şi monitorizarea riscurilor, asigurând astfel dezvoltarea unui model de afaceri performant.

În cadrul companiei, managementul riscurilor este responsabilitatea fiecărei persoane, comunicarea şi conştientizarea angajaţilor asupra naturii riscurilor cu care se confruntă fiind o etapă esenţială în procesul de management al riscurilor.

MANAGEMENTUL SECURITĂŢII INFORMAŢIILOR

TRANSFOND acordă o deosebită importanţă securităţii informaţiei, integrând-o în contextul global al reglementărilor legale în vigoare şi realităţilor dinamice din sfera IT şi a serviciilor financiare. În cadrul TRANSFOND securitatea informaţiei este guvernată printr-o structură complexă de documente, relaţii, acorduri şi responsabilităţi de ordin operaţional, împreună cu cerinţe de ordin juridic, de reglementare şi conformitate.

Riscurile legate de securitatea informaţiei sunt analizate periodic, TRANSFOND adoptând un nivel corespunzător al investiţiilor în mecanisme şi măsuri de control pentru asigurarea securităţii informaţionale. Toate aceste acţiuni pe care TRANSFOND le întreprinde sunt menite să asigure un mediu sigur de operare pentru toţi participanţii la Sistemul Electronic de Plăţi (SEP) şi pentru clienţii noilor servicii oferite de TRANSFOND.

TRANSFOND deține din anul 2014 certificarea Sistemului de Management al Securității Informațiilor emisă de către INTERTEK sub marca UKAS, care atestă alinierea companiei la cerințele standardului de securitate ISO 27001:2013. Ultima recertificare a Sistemului de Management al Securității Informațiilor s-a realizat aprilie - mai 2023. 

MANAGEMENTUL CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚII

Rolul TRANSFOND în cadrul sistemului financiar-bancar, dependența de tehnologie și amenințările specifice mediului în care compania operează, sunt factori semnificativi ce au condus la implementarea unui sistem de management al continuității operaționale aliniat cu cerințele BS 25999.

Acest sistem creează premisele unei reacții structurate în cazul unor situații neprevăzute ce pot afecta funcționarea proceselor operaționale critice ale organizației (și în ultimă instanță funcționarea serviciilor oferite clienților), prin:

Eforturile conjugate ale elementelor sistemice menționate asigură diminuarea efectelor acestor situații asupra companiei și permit TRANSFOND reluarea în timp scurt a proceselor sale critice în scopul funcţionării adecvate a sistemelor de plăţi şi a sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare.