# #

TRANSFOND

TRANSFOND este administratorul și operatorul Casei de Compensare Automată a plăților comerciale interbancare - infrastructură informatică specializată, denumită SENT. Plățile comerciale interbancare procesate de către SENT sunt plăți de retail sau plăți de mică valoare, inițiate prin ordin de plată, debit direct și instrumente de debit (cecuri, cambii și bilete la ordin), și nu includ plățile inițiate cu cardul.

În completarea infrastructurii pentru plățile interbancare de retail, TRANSFOND a dezvoltat și o serie de soluţii complexe şi performante în beneficiul unor segmente mai largi ale sectorului financiar autohton în special, dar şi ale tuturor tipurilor de operatori economici locali:

DESPRE NOI

În prezent, TRANSFOND este administratorul și operatorul Casei de Compensare Automată de Plăți Interbancare, precum și furnizor de servicii de facturare şi arhivare electronică.

Societatea a fost înființată în anul 2000 pentru a moderniza şi automatiza sistemul de plăţi interbancare. Sistemul Electronic de Plăți, din care Casa de Compensare Automată face parte, a fost operaționalizat în anul 2005 și completat în 2008 prin componenta de procesare electronică a instrumentelor de debit.

Dezvoltarea infrastructurii a continuat, iar în noiembrie 2012 TRANSFOND a lansat serviciul de procesare a ordinelor de plată în monedă națională în format SEPA. Aceasta a fost urmată, în decembrie 2013, de componenta destinată procesării ordinelor de plată în euro, atât la nivel național cât și transfrontalier.

mai mult

SERVICII

Începând cu anul 2000 comunitatea bancară a încredințat TRANSFOND rolul de procesator al plăților interbancare, având drept misiune principală implementarea Sistemului Electronic de Plăți, devenit operațional în anul 2005. În anul 2008 sistemul în variantă electronică a devenit complet prin aducerea în spațiul virtual a plăților interbancare cu cecuri, bilete la ordin și cambii.

În prezent, TRANSFOND este administratorul și operatorul Casei de Compensare Automată de Plăți Interbancare - SENT, componentă a Sistemului Electronic de Plăţi.

Pentru alinierea casei de compensare automate la standarde europene, TRANSFOND, cu sprijinul și colaborarea ARB, a continuat modernizarea ordinului de plată și a debitului direct, în vederea adoptării standardelor SEPA. Aceasta s-a materializat prin lansarea, în perioada noiembrie 2012 – aprilie 2016, a componentelor sistemului SENT ce permit procesarea ordinelor de plată (lei și euro) și a debitelor directe interbancare în monedă națională în format SEPA.

mai mult

CONTACT

INFO GENERAL

B-dul Ficusului nr. 1, sector 1, București, Cod Poștal: 013971

E-mail: info@transfond.ro
Tel.: (+40) 21.201.77.00

CUI: RO 13215516; RC: J40/6820/2000


mai mult

ŞTIRI

Rețeaua plăților instant se dezvoltă în continuare în România: PATRIA BANK pune la dispoziția clienților proprii serviciul Plăți Instant. Comunicat de presă

Începând cu data de 5 noiembrie 2021 au intrat în vigoare noile Reguli de sistem SENT - versiunea 24.

09.08.2021 - Începând cu data de 9 august 2021, Vista Bank a devenit a cincea bancă ce oferă serviciul Plăți Instant clienților săi. Comunicat de presă


mai mult