TRANSFOND

TRANSFOND asigură procesarea tuturor transferurilor interbancare în monedă națională, precum şi procesarea ordinelor de plată în euro, la nivel național și transfrontalier, în calitate de operator tehnic al Sistemului Electronic de Plăţi din România (SEP), îndeplinind rolul de: Adiacent operării SEP, în cadrul procesului de diversificare a portofoliului de servicii, TRANSFOND a dezvoltat soluţii complete şi performante pentru segmente cât mai largi ale sectorului financiar autohton în special, şi ale tuturor tipurilor de operatori economici locali:

DESPRE TRANSFOND

TRANSFOND este operatorul tehnic al Sistemului Electronic de Plăţi din România furnizor de servicii de FACTURARE şi ARHIVARE ELECTRONICĂ.

Societatea a fost înființată în anul 2000 pentru a moderniza şi automatiza sistemul de plăţi interbancare. Sistemul Electronic de Plăți a fost operaționalizat în anul 2005 și completat în 2008 prin componenta de procesare electronică a instrumentelor de debit.

Dezvoltarea infrastructurii a continuat, iar în noiembrie 2012 TRANSFOND a lansat serviciul de procesare a ordinelor de plată în monedă națională în format SEPA. Aceasta a fost urmată, în decembrie 2013, de componenta destinată procesării ordinelor de plată în euro, atât la nivel național cât și transfrontalier.

mai mult

SERVICII

Începând cu anul 2000 comunitatea bancară a încredințat TRANSFOND rolul de procesator al plăților interbancare, având drept misiune principală implementarea Sistemului Electronic de Plăți, devenit operațional în anul 2005. În anul 2008 sistemul în variantă electronică a devenit complet prin aducerea în spațiul virtual a plăților interbancare cu cecuri, bilete la ordin și cambii.

Pentru alinierea casei de compensare automate la standarde europene, TRANSFOND, cu sprijinul și colaborarea ARB, a continuat modernizarea ordinului de plată și a debitului direct, în vederea adoptării standardelor SEPA. Aceasta s-a materializat prin lansarea, în perioada noiembrie 2012 – aprilie 2016, a componentelor sistemului SENT ce permit procesarea ordinelor de plată (lei și euro) și a debitelor directe interbancare în monedă națională în format SEPA.

mai mult

CONTACT

INFO GENERAL

B-dul Ficusului nr. 1, sector 1, București, Cod Poștal: 013971

E-mail: info@transfond.ro
Tel.: (+40) 21.201.77.00

CUI: RO 13215516; RC: J40/6820/2000


mai mult

ŞTIRI

În data de 15 mai 2017 au intrat în vigoare noile Reguli de sistem SENT - versiunea 20.

11 aprilie 2016 - TRANSFOND, în parteneriat cu Asociaţia Română a Băncilor, a lansat la data de 11 aprilie 2016 serviciul de procesare a instrumentelor de debit direct în format SEPA (SEPA Direct Debit - SDD), pentru plăți în monedă națională, finalizând astfel Programul de modernizare a Casei de Compensare Automată – SENT și pregătirea completă a infrastructurii centrale de plăți de retail interbancare fără card pentru momentul trecerii la euro.

Începând cu data de 11 aprilie 2016 au intrat în vigoare noile Reguli de sistem SENT - versiunea 19.


mai mult