# #
HOME   >   Despre Noi   >   Misiune, Viziune, Valori

Misiune, Viziune, Valori

MISIUNE

În concordanță cu cerințele PFMI* și ale Regulamentului BNR nr. 3/2018, misiunea TRANSFOND este una permanentă și se concentrează asupra următoarelor aspecte:

VIZIUNE

TRANSFOND își propune să fie principalul partener al comunităţii financiar-bancare din România în domeniul plăților, al serviciilor adiacente sau complementare plăţilor interbancare, exploatând la maximum infrastructura şi know-how-ul de care dispune.

VALORI

Integritate, respect şi egalitate de şanse

În tot ce facem, acţionăm cu integritate şi corectitudine, prin respectarea prevederilor legale în vigoare, precum și a politicii anticorupție a companiei, arătând respect membrilor echipei, clienţilor, partenerilor şi furnizorilor. Egalitatea de şanse reprezintă o valoare fundamentală promovată de TRANSFOND, prin aplicarea unei politici care încurajează luarea în considerare a angajaţilor şi partenerilor, indiferent de gen, vârstă, origine etnică, religie, dizabilităţi, opțiune politică sau origine socială, promovând tratamentul egal al acestora.

Orientare către clienţi

Ne dedicăm resursele înţelegerii şi satisfacerii nevoilor clienților. Suntem responsabili faţă de clienţii noştri, ca şi față de mediul în care ne desfăşurăm activitatea.

Munca în echipă

Încurajăm și recunoaştem munca în echipă, susținerea reciprocă a eforturilor în cadrul echipei, disponibilitatea angajaților noștri de a colabora și de a acorda sprijin necondiționat colegilor care îl solicită pentru rezolvarea problemelor. Toți salariații sunt încurajați să își împărtășească cunoștințele și experiențele acumulate, propriile opinii și idei în cadrul companiei. Sărbătorim cu toții succesele individuale și colective.

Flexibilitate și dinamism

Ne adaptăm procedurile, programele și acțiunile la nevoile clienţilor şi ale pieţei, precum și la schimbările tehnologiei.

Inovaţie

Încurajăm și apreciem creativitatea oamenilor noștri, luăm în considerare ideile inovatoare de dezvoltare.

Credibilitate

Respectăm promisiunile făcute clienților și partenerilor noștri.

Respect pentru mediul înconjurător

TRANSFOND investește în tehnologii prietenoase mediului înconjurător, respectiv în acele tehnologii care determină reducerea impactului asupra mediului, prin eliminarea substanţială a utilizării hârtiei și proceselor adiacente procesării pe suport hârtie (transport, ambalare, depozitare, arhivare etc). Promovarea acestor principii se realizează prin politica de mediu asumată de companie atât în totalitatea sa cât şi la nivelul fiecărui angajat.

Responsabilitate socială corporatistă

Societatea desfășoară activități de sprijin cu prioritate în domeniul solidarității sociale, al educației financiare, al dezvoltării calității actului medical, precum și în domeniul culturii, în concordanţă cu politica de responsabilitate socială adoptată.

 

*PFMI - Principles for Financial Market Infrastructures