# #
HOME   >   Despre Noi   >   Proiecte

Proiecte

TRANSFOND are în vedere utilizarea competenţelor dobândite pe parcursul implementării componentelor Casei de Compensare Automată - SENT în dezvoltarea de noi proiecte în piaţa de plăţi sau în domenii adiacente.

 

 

STIMULAREA UTILIZĂRII INSTRUCȚIUNILOR DE DEBITARE DIRECTĂ

Deşi facilitatea de compensare şi decontare a instrucţiunilor de debitare directă interbancare este disponibilă în SENT încă din anul 2005, se constată o utilizare redusă a acestui serviciu . În sprijinul stimulării utilizării instrucţiunilor de Debitare Directă, în cadrul programului SEPA de modernizare a sistemului SENT, TRANSFOND a implementat componenta de procesare a debitului direct pentru plăți în monedă națională în format SEPA, mai eficient şi mai uşor de utilizat de către plătitori, furnizori de servicii şi bănci.

SEPA Direct Debit în monedă națională a fost lansat alături de un serviciu adițional, de administrare a mandatelor - Registrul Unic al Mandatelor - o bază de date centralizată care gestionează toate mandatele de debitare directă în lei. 


 

PLANURI ALE COMPANIEI

În contextul economic actual, TRANSFOND, ca expresie comună a preocupărilor sistemului bancar autohton pentru crearea unei infrastructuri proprii moderne, cu un grad ridicat de automatizare, intenţionează să îşi diversifice şi să-şi extindă paleta de servicii pentru comunitatea financiar-bancară.

TRANSFOND a schiţat un plan de acţiune pentru implementarea strategiei, concretizat într-un portofoliu cheie de proiecte interdependente, a căror realizare eşalonată şi corelată va conduce la atingerea etapizată a obiectivelor strategice ale societăţii.

Menirea principală a proiectelor avute în vedere este de a consolida şi îmbogăţi profilul TRANSFOND, astfel încât aceasta să fie mai bine poziţionată pentru a face faţă noilor provocări ale mediului economic. Prin implementarea acestor proiecte se urmăreşte atât îmbunătăţirea serviciilor existente şi creşterea valorii adăugate acestora, cât şi diversificarea serviciilor prestate terţilor.

În primul rând, TRANSFOND ţinteşte spre valorificarea oportunităţilor oferite de SEPA în domeniul plăţilor, iar în al doilea rând, spre exploatarea oportunităţilor din noi domenii de activitate, conexe plăţilor (arhivare electronică, facturare electronică, servicii de hosting, administrare de baze de date sectoriale, etc.)

Subsumat conceptului larg al SEPA, TRANSFOND este un mecanism de compensare şi decontare a plăţilor interbancare (Clearing and Settlement Mechanism) autohtone în moneda europeană. Acest mecanism a fost construit astfel încât să poată să absoarbă şi să transmită plăţile transfrontaliere în moneda EURO, generate de economia românească în relaţie cu restul Uniunii Europene.

Domeniile de activitate conexe plăţilor (de exemplu, facturarea electronică şi reconcilierea electronică a facturilor şi plăţilor, la care se pot ataşa, distinct sau integrate în primele două servicii, semnătura electronică, marca temporală şi arhivarea electronică) se circumscriu şi ele conceptului SEPA, în categoria de servicii opţionale adiţionale.