HOME   >   Despre Noi   >   Proiecte

Proiecte

TRANSFOND are în vedere utilizarea competenţelor dobândite pe parcursul implementării sistemelor SEP în dezvoltarea de noi proiecte în piaţa de plăţi sau în domenii adiacente.

PROIECTUL PLĂȚI INSTANT

La nivel internaţional, precum și la nivel european în particular, autoritățile în domeniu, alături de experții din industria de profil consideră că procesarea de plăți instant devine noul standard de procesare a plăților de orice tip, dar în special a celor de retail.

De la proiecte inițiate și derulate actualmente la nivel național în state dezvoltate de mari dimensiuni, precum cele din Statele Unite ale Americii și Australia, la sisteme deja lansate în producție într-o serie de economii de mică dimensiune, dar deschise, flexibile și foarte performante, precum Danemarca și Singapore, trecând prin zone unde deja plățile instant în domeniul retail au o istorie consistentă (Japonia și Marea Britanie), serviciul Plăți Instant al TRANSFOND vine să înscrie România într-o tendință ce se face simțită pe tot globul.

O astfel de platformă oferă posibilitatea de încasare a plății în timp real (în interval de câteva secunde de la inițierea plății de către plătitor), atât persoanelor fizice, utilizatori de internet banking și de mobile banking, cat și persoanelor juridice, comercianți tradiționali, magazine virtuale, business-uri din orice fel de industrie, precum și autorităților. Saltul înainte marcat de plata „cont-la-cont” in timp real față de timpul standard actual de execuție a plăților către orice tip de beneficiar dintre cei menționați anterior, respectiv un număr de ore sau de zile de la remiterea ordinului de plată de către plătitor/cumpărător băncii sale, este unul considerabil și are potențialul de a stimula performanța atât în cazul agenților economici, cât și în cazul autorităților care implementează o astfel de capacitate de recepție a fondurilor.

Aliniată de la bun început tedințelor generale descrise, strategia de dezvoltare a TRANSFOND pe anii 2016 – 2018, prevede substituirea în viitor, la o dată ce va fi agreată împreună cu sectorul bancar local, a ordinelor de plată de tip SEPA implementate în prezent, cu ordinele de plată instant.

În acest context TRANSFOND a demarat proiectul Plăți Instant, ce are ca obiectiv oferirea către comunitatea bancară a unui nou produs, capabil să proceseze plăți 24/7 în maximum 10 secunde, account-2-account, conform SCTInst Rulebook v1.0 publicat de European Payments Council (EPC), ce a intrat în vigoare la data de 21 Noiembrie 2017 (SCTInst Rulebook_v1.0).

Lansarea serviciului Plăţi Instant este preconizată pentru jumătatea anului 2018.

Avantajele serviciului:

a) În ceea ce privește prestatorii de servicii de plăți:

b) Pentru operatorii economici care vor implementa instrumentul „Plăţi Instant” (comercianţi tradiţionali, magazinele virtuale, business-uri din orice alt domeniu), avantajele ar fi:

c) Consumatorii individuali, utilizatori de mobile banking sau de orice alte aplicații care oferă posibilitatea utilizării plăților instant pot atinge stadiul la care să nu mai fie nevoiți să transporte altceva decât un simplu dispozitiv mobil (de regulă telefon), pentru a putea achiziționa bunuri și servicii în spațiul public sau pentru a face plăți către prieteni.

d) Autoritățile centrale și locale, prin propriile structuri fiscale, pot beneficia de încasări bugetare instantanee, cu toate beneficiile aferente, având și posibilitatea de a oferi noi stimulente pentru plata taxelor și impozitelor, dacă încasările provin prin Plăți Instant.


 

STIMULAREA UTILIZĂRII INSTRUCȚIUNILOR DE DEBITARE DIRECTĂ

Deşi facilitatea de compensare şi decontare a instrucţiunilor de debitare directă interbancare este disponibilă în SENT încă din anul 2005, se constată o utilizare redusă a acestui serviciu . În sprijinul stimulării utilizării instrucţiunilor de Debitare Directă, în cadrul programului SEPA de modernizare a sistemului SENT, TRANSFOND a implementat componenta de procesare a debitului direct pentru plăți în monedă națională în format SEPA, mai eficient şi mai uşor de utilizat de către plătitori, furnizori de servicii şi bănci.

SEPA Direct Debit în monedă națională a fost lansat alături de un serviciu adițional, de administrare a mandatelor - Registrul Unic al Mandatelor - o bază de date centralizată care gestionează toate mandatele de debitare directă în lei. 


 

PLANURI ALE COMPANIEI

În contextul economic actual, TRANSFOND, ca expresie comună a preocupărilor sistemului bancar autohton pentru crearea unei infrastructuri proprii moderne, cu un grad ridicat de automatizare, intenţionează să îşi diversifice şi să-şi extindă paleta de servicii pentru comunitatea financiar-bancară.

TRANSFOND a schiţat un plan de acţiune pentru implementarea strategiei, concretizat într-un portofoliu cheie de proiecte interdependente, a căror realizare eşalonată şi corelată va conduce la atingerea etapizată a obiectivelor strategice ale societăţii.

Menirea principală a proiectelor avute în vedere este de a consolida şi îmbogăţi profilul TRANSFOND, astfel încât aceasta să fie mai bine poziţionată pentru a face faţă noilor provocări ale mediului economic. Prin implementarea acestor proiecte se urmăreşte atât îmbunătăţirea serviciilor existente şi creşterea valorii adăugate acestora, cât şi diversificarea serviciilor prestate terţilor.

În primul rând, TRANSFOND ţinteşte spre valorificarea oportunităţilor oferite de SEPA în domeniul plăţilor, iar în al doilea rând, spre exploatarea oportunităţilor din noi domenii de activitate, conexe plăţilor (arhivare electronică, facturare electronică, servicii de hosting, administrare de baze de date sectoriale, etc.)

Subsumat conceptului larg al SEPA, TRANSFOND este un mecanism de compensare şi decontare a plăţilor interbancare (Clearing and Settlement Mechanism) autohtone în moneda europeană. Acest mecanism a fost construit astfel încât să poată să absoarbă şi să transmită plăţile transfrontaliere în moneda EURO, generate de economia românească în relaţie cu restul Uniunii Europene.

Domeniile de activitate conexe plăţilor (de exemplu, facturarea electronică şi reconcilierea electronică a facturilor şi plăţilor, la care se pot ataşa, distinct sau integrate în primele două servicii, semnătura electronică, marca temporală şi arhivarea electronică) se circumscriu şi ele conceptului SEPA, în categoria de servicii opţionale adiţionale.