# #
HOME   >   Servicii   >   Casa de Compensare Automată - SENT

Casa de Compensare Automată - SENT

   

Participanţi

Participanţi la schemele SEPA din zona EURO adresabili prin SENT

 

DETALII COMPONENTE SENT:

SENT este un sistem electronic de compensare multilaterală a plăţilor interbancare de mică valoare transmise între participanţi, pe parcursul mai multor sesiuni zilnice. Acest sistem se distinge prin numărul mare al instrucţiunilor procesate zilnic (aproximativ 95% din totalul plăţilor interbancare) şi valoarea individuală redusă a acestora, precum şi utilizarea reţelei virtuale TFDNet pentru schimbul de mesaje între participanţi şi sistem. Acest tip de sistem este cunoscut sub denumirea de Casă de Compensare Automată (Automated Clearing House - ACH).

Instituţii eligibile:

Tipuri de tranzacţii procesate:

Funcţionalităţi de bază ale sistemului SENT:

Facilităţi suplimentare:

Sistemul SENT asigură un număr important de facilităţi de pregătire a fişierelor, de transmitere, administrare, monitorizare şi informare pentru participanţi şi TRANSFOND:

Specific SENT este şi faptul că transmiterea instrucţiunilor de către participanţi către sistem se face în formă de fişiere (pachete). Sistemul pune la dispoziţia participanţilor două moduri de procesare alternative, fiind dreptul participantului de a alege varianta care i se potriveşte:

Compensarea instrucţiunilor se efectuează la nivel de fişier, ţinând cont permanent de limita de garantare a fiecărui participant (poziţia netă este permanent acoperită de nivelul garanţiilor constituite voluntar de participanţi). Compensarea unui fişier cu OPv validat (şi din punct de vedere al formatului şi din cel al garanţiilor) se efectuează pe parcursul perioadelor de compensare prestabilite prin orarul SENT, prin operarea în timp real (imediat după validare) în conturile tehnice ale participanţilor implicaţi (iniţiator şi destinatar).

Zile de operare

Sistemul SENT funcţionează numai în zilele de operare ReGIS, și respectiv TARGET2 întrucât decontarea finală a IDN (Instrucţiune de Decontare Netă) are loc în aceste sisteme. În ceea ce privește operațiunile transfrontaliere în euro, acestea sunt procesate în concordanță cu programul de operare al partenerului extern, Worldline.

Orarul SENT

Orarul SENT cuprinde în acest moment 3 sesiuni de compensare pe parcursul unei zile de operare, cu aceleaşi momente pe parcursul fiecăreia.

Rolul TRANSFOND în SENT

TRANSFOND este proprietarul infrastructurii IT a SENT, administratorul şi operatorul tehnic al sistemului.

În această calitate, TRANSFOND:

 

SERVICIUL PLĂȚI INSTANT

Serviciul Plăți Instant a fost finalizat în decembrie 2018, iar lansarea oficială pentru consumatori a fost în data de 22 aprilie 2019. Prin intermediul acestui serviciu se procesează plăți de mică valoare 24/7 în maximum 10 secunde, account-2-account, conform standardelor europene în domeniu.

O astfel de platformă oferă posibilitatea de încasare a plății în timp real (în interval de câteva secunde de la inițierea plății de către plătitor), atât persoanelor fizice, utilizatori de internet banking și de mobile banking, cat și persoanelor juridice, comercianți tradiționali, magazine virtuale, business-uri din orice fel de industrie, precum și autorităților. Saltul înainte marcat de plata „cont-la-cont” în timp real față de timpul standard de execuție a plăților către orice tip de beneficiar dintre cei menționați anterior, respectiv un număr de ore sau de zile de la remiterea ordinului de plată de către plătitor/cumpărător băncii sale, este unul considerabil și are potențialul de a stimula performanța atât în cazul agenților economici, cât și în cazul autorităților care implementează o astfel de capacitate de recepție a fondurilor.

La nivel internaţional, precum și la nivel european în particular, autoritățile în domeniu, alături de experții din industria de profil consideră că procesarea de plăți instant devine noul standard de procesare a plăților de orice tip, dar în special a celor de retail.

Aliniată tedințelor generale descrise, strategia de dezvoltare a TRANSFOND urmărește substituirea în viitor, la o dată ce va fi agreată împreună cu sectorul bancar local, a ordinelor de plată de tip SEPA implementate în prezent, cu ordinele de plată instant.

Avantajele serviciului:

a) În ceea ce privește prestatorii de servicii de plăți:

b) Pentru operatorii economici care vor implementa instrumentul „Plăţi Instant” (comercianţi tradiţionali, magazinele virtuale, business-uri din orice alt domeniu), avantajele ar fi:

c) Consumatorii individuali, utilizatori de mobile banking sau de orice alte aplicații care oferă posibilitatea utilizării plăților instant pot atinge stadiul la care să nu mai fie nevoiți să transporte altceva decât un simplu dispozitiv mobil (de regulă telefon), pentru a putea achiziționa bunuri și servicii în spațiul public sau pentru a face plăți către prieteni.

d) Autoritățile centrale și locale, prin propriile structuri fiscale, pot beneficia de încasări bugetare instantanee, cu toate beneficiile aferente, având și posibilitatea de a oferi noi stimulente pentru plata taxelor și impozitelor, dacă încasările provin prin Plăți Instant.

 

SERVICIUL AliasPay - Plăți simplificate, utilizând numărul de telefon mobil în locul IBAN-ului

Mergând pe aceeași linie de dezvoltare a serviciilor de plăți oferite, în septembrie 2020 TRANSFOND a finalizat serviciul Alias Pay -disponibil în regim 24/7/365.

Prin intermediul acestui serviciu, TRANSFOND oferă posibilitatea inițierii simplificate de plăți între două conturi deschise la bănci diferite, utilizând doar numărul de telefon mobil al beneficiarului plății.

AliasPay este un serviciu de tip SPL (Standardised Proxy Lookup) care permite inițierea de plăți pe baza unui alias (numărul de telefon mobil) pe care cel care face plata îl cunoaște la momentul inițierii acesteia. AliasPay realizează corelarea, pentru furnizorii de servicii de plată, între alias și numărul de cont IBAN al beneficiarului plății. În implementarea serviciului, TRANSFOND a utilizat schema SPL a Asociației Române a Băncilor.

Această facilitate va fi oferită consumatorilor finali (persoane fizice sau juridice) prin intermediul băncilor/furnizorilor de servicii de plată care vor participa la serviciul AliasPay. Aceștia au la dispoziție documentația AliasPay, ca parte integrantă a Regulilor de sistem ale SENT (Casa de Compensare a plăților interbancare în lei și în euro, administrată de TRANSFOND). Așadar, accesul consumatorilor finali de servicii financiare la AliasPay este determinat de aderarea în prealabil a propriilor bănci/furnizori de servicii de plată la acest serviciu.

 

Serviciul Afișare Nume Beneficiar

Începând cu data de 24 noiembrie 2022, băncile românești pot minimiza riscul de plată eronată către beneficiari frauduloși, prin implementarea uneia dintre cele mai eficiente măsuri de siguranță - verificarea identității beneficiarului (titular al unui anume IBAN) înainte sau în momentul inițierii plății de către plătitor, astfel încât acesta din urmă să poată decide dacă inițiază sau nu plata, în funcție de identitatea reală a beneficiarului care o solicită. Această validare se execută prin intermediul serviciului SANB (Serviciul Afișare Nume Beneficiar) care asigură furnizarea și afișarea automată a prenumelui și inițialei numelui beneficiarului plății în momentul introducerii de către plătitor a contului IBAN al beneficiarului. În cazul unei persoane juridice – beneficiară a plății, se va afișa pentru validare o parte din denumire și forma de organizare (S.R.L., S.A. etc.)

La data lansării, serviciul a fost a fost implementat de către Libra Bank, ING Bank și CEC Bank, în beneficiul direct al clienților proprii și al clienților celorlalte bănci care au aderat la SANB.

Serviciul SANB a fost dezvoltat de TRANSFOND, iar Schema SANB este administrată de ARB ca serviciu adițional opțional la Schemele de transfer credit SEPA RON, în baza Convenției privind Schemele naționale de plăți și a mandatului dat de Banca Națională a României. Serviciul Afișare Nume Beneficiar este o soluție informatică integrată destinată tuturor furnizorilor de servicii de plăți interbancare.

În prezent, nu există o validare a numelui beneficiarului în procesul de încasare a unei plăți. Există astfel riscul (potențial) ca un infractor cibernetic să solicite plătitorului (prin email, sms, etc.), în numele unor beneficiari cunoscuți de plătitor (furnizori de utilități, furnizori de servicii sau de bunuri), plata unor facturi, indicând coduri IBAN ale unor conturi proprii (diferite de cele ale beneficiarilor îndreptățiți). Există, în cele din urmă, riscul ca unii plătitori să urmeze aceste instrucțiuni fără a verifica detaliile cu atenție și să plătească în contul indicat, considerându-l ca fiind al beneficiarului îndreptățit.

Apariția de astfel de cazuri de fraude poate afecta direct, pecuniar și/sau reputațional, banca, încrederea publicului în sistemul bancar și în general în plățile fără numerar prin sistemul (inter) bancar. Verificarea beneficiarului reprezintă, în același timp, o verigă importantă în dezvoltarea unor noi componente ale ecosistemului de plăți din România.