HOME   >   Servicii   >   Casa de Compensare Automată - SENT

Casa de Compensare Automată - SENT

SENT este un sistem electronic de compensare multilaterală a plăţilor interbancare de mică valoare transmise între participanţi, pe parcursul mai multor sesiuni zilnice. Acest sistem se distinge prin numărul mare al instrucţiunilor procesate zilnic (aproximativ 95% din totalul plăţilor interbancare) şi valoarea individuală redusă a acestora, precum şi utilizarea reţelei virtuale TFDNet pentru schimbul de mesaje între participanţi şi sistem. Acest tip de sistem este cunoscut sub denumirea de Casă de Compensare Automată (Automated Clearing House - ACH).

Participanţi

Participanţi la schemele SEPA din zona EURO adresabili prin SENT

Instituţii eligibile:

Tipuri de tranzacţii procesate:

Funcţionalităţi de bază ale sistemului SENT:

Facilităţi suplimentare:

Sistemul SENT asigură un număr important de facilităţi de pregătire a fişierelor, de transmitere, administrare, monitorizare şi informare pentru participanţi şi TRANSFOND:

Specific SENT este şi faptul că transmiterea instrucţiunilor de către participanţi către sistem se face în formă de fişiere (pachete). Sistemul pune la dispoziţia participanţilor două moduri de procesare alternative, fiind dreptul participantului de a alege varianta care i se potriveşte:

Compensarea instrucţiunilor se efectuează la nivel de fişier, ţinând cont permanent de limita de garantare a fiecărui participant (poziţia netă este permanent acoperită de nivelul garanţiilor constituite voluntar de participanţi). Compensarea unui fişier cu OPv validat (şi din punct de vedere al formatului şi din cel al garanţiilor) se efectuează pe parcursul perioadelor de compensare prestabilite prin orarul SENT, prin operarea în timp real (imediat după validare) în conturile tehnice ale participanţilor implicaţi (iniţiator şi destinatar).

Zile de operare

Sistemul SENT funcţionează numai în zilele de operare ReGIS, și respectiv TARGET2 întrucât decontarea finală a IDN (Instrucţiune de Decontare Netă) are loc în aceste sisteme. În ceea ce privește operațiunile transfrontaliere în euro, acestea sunt procesate în concordanță cu programul de operare al partenerului extern, equensWorldline.

Orarul SENT

Orarul SENT cuprinde în acest moment 3 sesiuni de compensare pe parcursul unei zile de operare, cu aceleaşi momente pe parcursul fiecăreia.

Rolul TRANSFOND în SENT

TRANSFOND este proprietarul infrastructurii IT a SENT, administratorul şi operatorul tehnic al sistemului.

În această calitate, TRANSFOND: