HOME   >   Servicii   >   Casa de Compensare Automată - SENT

Casa de Compensare Automată - SENT

SENT este un sistem electronic de compensare multilaterală a plăţilor interbancare de mică valoare transmise între participanţi, pe parcursul mai multor sesiuni zilnice. Acest sistem se distinge prin numărul mare al instrucţiunilor procesate zilnic (aproximativ 95% din totalul plăţilor interbancare) şi valoarea individuală redusă a acestora, precum şi utilizarea reţelei virtuale TFDNet pentru schimbul de mesaje între participanţi şi sistem. Acest tip de sistem este cunoscut sub denumirea de Casă de Compensare Automată (Automated Clearing House - ACH).

Participanţi

Participanţi la schemele SEPA din zona EURO adresabili prin SENT

Instituţii eligibile:

Tipuri de tranzacţii procesate:

Funcţionalităţi de bază ale sistemului SENT:

Facilităţi suplimentare:

Sistemul SENT asigură un număr important de facilităţi de pregătire a fişierelor, de transmitere, administrare, monitorizare şi informare pentru participanţi şi TRANSFOND:

Specific SENT este şi faptul că transmiterea instrucţiunilor de către participanţi către sistem se face în formă de fişiere (pachete). Sistemul pune la dispoziţia participanţilor două moduri de procesare alternative, fiind dreptul participantului de a alege varianta care i se potriveşte:

Compensarea instrucţiunilor se efectuează la nivel de fişier, ţinând cont permanent de limita de garantare a fiecărui participant (poziţia netă este permanent acoperită de nivelul garanţiilor constituite voluntar de participanţi). Compensarea unui fişier cu OPv validat (şi din punct de vedere al formatului şi din cel al garanţiilor) se efectuează pe parcursul perioadelor de compensare prestabilite prin orarul SENT, prin operarea în timp real (imediat după validare) în conturile tehnice ale participanţilor implicaţi (iniţiator şi destinatar).

Zile de operare

Sistemul SENT funcţionează numai în zilele de operare ReGIS, și respectiv TARGET2 întrucât decontarea finală a IDN (Instrucţiune de Decontare Netă) are loc în aceste sisteme. În ceea ce privește operațiunile transfrontaliere în euro, acestea sunt procesate în concordanță cu programul de operare al partenerului extern, equensWorldline.

Orarul SENT

Orarul SENT cuprinde în acest moment 3 sesiuni de compensare pe parcursul unei zile de operare, cu aceleaşi momente pe parcursul fiecăreia.

Rolul TRANSFOND în SENT

TRANSFOND este proprietarul infrastructurii IT a SENT, administratorul şi operatorul tehnic al sistemului.

În această calitate, TRANSFOND:

 

CEA MAI NOUĂ COMPONENTĂ A SENT - SERVICIUL PLĂȚI INSTANT

Serviciul Plăți Instant a fost finalizat în decembrie 2018, iar lansarea oficială pentru consumatori a fost în data de 22 aprilie 2019. Prin intermediul acestui serviciu se procesează plăți de mică valoare 24/7 în maximum 10 secunde, account-2-account, conform standardelor europene în domeniu.

O astfel de platformă oferă posibilitatea de încasare a plății în timp real (în interval de câteva secunde de la inițierea plății de către plătitor), atât persoanelor fizice, utilizatori de internet banking și de mobile banking, cat și persoanelor juridice, comercianți tradiționali, magazine virtuale, business-uri din orice fel de industrie, precum și autorităților. Saltul înainte marcat de plata „cont-la-cont” în timp real față de timpul standard de execuție a plăților către orice tip de beneficiar dintre cei menționați anterior, respectiv un număr de ore sau de zile de la remiterea ordinului de plată de către plătitor/cumpărător băncii sale, este unul considerabil și are potențialul de a stimula performanța atât în cazul agenților economici, cât și în cazul autorităților care implementează o astfel de capacitate de recepție a fondurilor.

La nivel internaţional, precum și la nivel european în particular, autoritățile în domeniu, alături de experții din industria de profil consideră că procesarea de plăți instant devine noul standard de procesare a plăților de orice tip, dar în special a celor de retail.

Aliniată tedințelor generale descrise, strategia de dezvoltare a TRANSFOND urmărește substituirea în viitor, la o dată ce va fi agreată împreună cu sectorul bancar local, a ordinelor de plată de tip SEPA implementate în prezent, cu ordinele de plată instant.

Avantajele serviciului:

a) În ceea ce privește prestatorii de servicii de plăți:

b) Pentru operatorii economici care vor implementa instrumentul „Plăţi Instant” (comercianţi tradiţionali, magazinele virtuale, business-uri din orice alt domeniu), avantajele ar fi:

c) Consumatorii individuali, utilizatori de mobile banking sau de orice alte aplicații care oferă posibilitatea utilizării plăților instant pot atinge stadiul la care să nu mai fie nevoiți să transporte altceva decât un simplu dispozitiv mobil (de regulă telefon), pentru a putea achiziționa bunuri și servicii în spațiul public sau pentru a face plăți către prieteni.

d) Autoritățile centrale și locale, prin propriile structuri fiscale, pot beneficia de încasări bugetare instantanee, cu toate beneficiile aferente, având și posibilitatea de a oferi noi stimulente pentru plata taxelor și impozitelor, dacă încasările provin prin Plăți Instant.