# #
HOME   >   Servicii   >   Casa de Compensare Automată - SENT   >   Avantaje Generale SENT

Avantaje Generale SENT

AVANTAJE SENT

Reducerea perioadei de procesare a ordinelor de plată de mică valoare

Odată cu implementarea componentelor Sistemului Electronic de Plăţi, viteza cu care plăţile interbancare sunt procesate creşte semnificativ. Astfel, transferul fondurilor aferente din contul băncii plătitorului în contul băncii beneficiarului are loc la maximum 2 ore de la recepţionarea lor în SENT (după compensare). Practic, sistemul SENT permite ca un ordin de plată prezentat de un client la bancă la primele ore ale dimineţii, sa fie transmis în aceeaşi zi spre decontare, iar banca beneficiară ar trebui să poată pune la dispoziţia clientului său suma de bani în cauză pană la sfârşitul zilei bancare.

Disponibilitate ridicată

Prin cele trei şedinte de compensare zilnice şi extinderea semnificativă a programului de funcţionare al SENT, posibilitatea de a efectua plăţi pe parcursul zilei a fost extinsă. Sistemul SENT poate fi configurat astfel încât să asigure o şi mai mare disponibilitate zilnică, dacă piaţa va solicita acest lucru.

Securitatea datelor

Este asigurat un nivel ridicat de securitate a datelor prin utilizarea unei infrastructuri cu chei publice (PKI); pentru asigurarea şi verificarea autenticităţii iniţiatorului sunt folosite certificate digitale emise de o autoritate de certificare autorizată.

Reducerea ponderii proceselor manuale în procesarea plăţilor

Prin introducerea SENT a fost redus riscul apariţiei erorilor de natură umană, toate procesele (cu excepţia operaţiunilor de administrare a aplicaţiilor şi a celor în cazuri de urgenţă) fiind automatizate. Numărul de persoane implicate în manipularea instrumentelor pe suport hârtie a scăzut semnificativ.

Reducerea costurilor şi comisioanelor de procesare

Transmiterea şi procesarea electronică a instrucţiunilor de plată determină o reducere a numărului angajaţilor implicaţi în procesarea instrucţiunilor şi o scădere a costurilor cu personalul la nivelul băncilor şi al TRANSFOND. De la intrarea în funcţiune a Casei de Compensare Automată, TRANSFOND a redus comisioanele percepute băncilor şi celorlalţi participanţi la SENT, în mai multe etape, astfel încât, în prezent, acestea au ajuns la 23% din nivelul practicat în cazul sistemului pe hârtie.

Facilitarea apariţiei unor noi produse şi servicii bancare

Un exemplu relevant în acest sens îl constituie debitul direct interbancar, care este utilizat pe scară largă în ţările dezvoltate pentru o serie întreagă de operaţiuni, cum ar fi cele de plăţi ale facturilor la utilităţi sau ale ratelor la credite.

Servicii de raportare statistică la cerere

Pe lângă rapoartele generate şi transmise automat de aplicaţia SENT, la cererea participantului, TRANSFOND elaborează şi pune la dispoziţia acestuia, rapoarte statistice privind activitatea participantului în sistemul administrat de TRANSFOND, pe perioadele solicitate.

Servicii de procesare în situaţii de urgenţă

În situaţiile în care un participant nu se mai poate conecta, din orice motive, la aplicaţia SENT, TRANSFOND asigură participantului respectiv, servicii de procesare constând în introducerea manuală în aplicaţie, la sediul TRANSFOND, a instrucţiunilor de plată remise TRANSFOND în afara sistemului, altfel decât prin reţelele de comunicaţie dedicate (pe suport hârtie, pe suport optic sau magnetic, prin e-mail securizat, etc.).