HOME   >   Servicii   >   Instruire Participanţi SENT

Instruire Participanţi SENT

INSTRUIRE PARTICIPANŢI

TRANSFOND asigură, la cererea participanţilor, cursuri de instruire pentru obţinerea atestatului de utilizator pentru sistemul SENT. Cursurile de instruire au loc la sediul companiei, pe un mediu dedicat (mediul de training), utilizându-se aceleaşi caracteristici de securitate ca în mediul real, de producţie. 

La încheierea cursului de instruire, cursanţii susţin un examen de atestare care constă într-un test teoretic (prin care se verifică însuşirea cunoştinţelor dobândite pe parcursul cursului, referitoare la regulile de funcţionare ale sistemului şi ale SEP în general) şi unul practic (prin care se testează deprinderile dobândite de cursant în utilizarea funcţiilor aplicaţiei SENT).