# #
HOME   >   Servicii   >   Casa de Compensare Automată - SENT   >   SENT - Componenta Euro

SENT - Componenta Euro

TRANSFOND oferă instituțiilor de plată din România servicii de compensare a plăților în moneda euro cu decontarea rezultatelor compensării prin sistemul TARGET2, componenta Băncii Naționale a României.

Prin lansarea acestui serviciu TRANSFOND asigură instituțiilor din România participante la acest serviciu procesarea, plăților interbancare de retail în Euro, naționale și transfrontaliere, conform standardelor SEPA.

Pentru procesarea plăților transfrontaliere către și dinspre numeroase bănci din Europa, TRANSFOND  a încheiat încă din anul 2013 un contract de interoperabilitate bazat pe standardele SEPA și cadrul definit de European Automated Clearing House Association (EACHA), cu procesatorul Worldline (fost Equens), cea mai importantă casă de compensare automată pan-europeană (PEACH) din asociația menționată. Începând din luna octombrie 2016 TRANSFOND a extins adresabilitatea acestui serviciu prin încheierea unui nou acord de interoperabilitate cu același procesator. Astfel, în acest moment, TRANSFOND asigură, prin intermediul sistemului SENT - Componenta EURO un nivel crescut de interoperabilitate cu reprezentanţi ai comunităților bancare din Austria, Belgia, Bulgaria, Elveţia, Cipru, Cehia, Germania, Estonia, Spania, Franţa, Marea Britanie, Gibraltar, Grecia, Croaţia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Monaco, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, San Marino, etc.

În funcție de opțiunile băncilor, TRANSFOND are în vedere realizarea interoperabilității şi cu alte mari case de compensare din zona euro.

Transmiterea și procesarea plăților în euro se efectuează prin același sistem SEPA-SENT care procesează, pe lângă plățile în moneda națională și plățile în euro (exclusiv în format SEPA).

Pentru a fi participante la sistemul SENT - Componenta Euro instituțiile eligibile trebuie să indice un cont de decontare deschis în TARGET2-România sau în orice altă componentă națională TARGET2, cont prin care se va efectua decontarea poziției nete a fiecărui participant rezultată din calculul compensării. Contul de decontare poate fi deschis în sistemul TARGET2 pe numele instituției participante la EURO-SENT sau pe numele altei instituții de credit participante direct la TARGET2.

Pentru a participa la sistemul SENT - Componenta Euro instituțiile eligibile trebuie în prealabil să fi aderat la schema SEPA Credit Transfer a Consiliul European al Plăţilor (European Payments Council).