# #
HOME   >   Servicii   >   Casa de Compensare Automată - SENT   >   SENT - Debit Direct SEPA și Registrul Unic al Mandatelor

SENT - Debit Direct SEPA și Registrul Unic al Mandatelor

În urma discuțiilor avute cu reprezentanți ai băncilor comerciale, în legătură cu implementarea schemei SEPA Debit Direct, s-a ajuns la concluzia că implementarea de către TRANSFOND a schemei SEPA DD împreună cu un serviciu de gestionare centralizată a mandatelor de debitare directă (cel puțin a celor interbancare) ar aduce o îmbunătățire în modul de procesare.

S-a considerat că în acest mod va spori încrederea consumatorilor/ clienți bancari în Debitul Direct și ca atare, introducerea noii scheme ar face mai atractiv acest serviciu de plată.

Propunerea TRANSFOND, prezentată ARB și însușită de asociație, include toate funcționalitățile necesare actorilor implicați:

Avantajul principal pentru consumatorul de servicii financiare este, în ambele cazuri, acela că debitorul nu trebuie să semneze și să transmită mandatul decât o singură dată, însoțit și de facilitatea transmiterii automate a datelor de mandat celorlalte părți interesate (fără ca debitorul să fie obligat să se prezinte și la creditor și la banca sa).

În plus, schema de plată SEPA Debit Direct, deși mai complexă din punct de vedere al structurii și numărului de mesaje, asigură în mai mare măsură, pentru bănci, baza pentru procesarea și reconcilierea automată (STP), atât a mesajelor de plată, cât și, în special, a mesajelor de rezolvare a excepțiilor.

Implementarea schemei de plată SEPA DEBIT DIRECT și a Registrului Unic al Mandatelor - RUM pentru plăți în monedă națională a fost finalizată și lansată în luna aprilie 2016.