# #
HOME   >   Servicii   >   Serviciul de Facturare Electronică   >   Livrare Facturi

Livrare Facturi

EMITERE FACTURI
LIVRARE FACTURI
ARHIVARE FACTURI


Livrarea facturii (în format .xml semnat electronic și în format .pdf nesemnat pentru vizualizarea facilă a conținutului) se face prin contul deschis în e-Factur@ de fiecare client destinatar, clientul fiind notificat pe email ori de câte ori i se emit facuri în format electronic.

Notificarea clienților destinatari se face odată pe zi, pentru toate facturile emise de un emitent respectivului client, sau, la fiecare factură emisă, dacă emitentul a optat pentru o astfel de frecvență a notificării.

Clienții destinatari pot să își acceseze prin pagina de web a TRANSFOND contul deschis în e-Factur@ în orice moment al zilei (24/7), pe bază de nume de utilizator și parolă, de la orice dispozitiv cu acces la internet. În cont, destinatarul poate vizualiza și descărca facturile din ultimele 90 zile (individual sau grupate pe interval de timp) primite de la toți emitenții săi de facturi care au contractat serviciile TRANSFOND. Pentru simplificarea regăsirii facturilor, clientul are la dispoziție mai multe modalități de filtrare: după denumirea emitentului, după codul de client/centru de facturare, interval de timp, precum și după alte filtre specifice definite de emitenți.

Pentru îndeplinirea cerințelor Codului Fiscal legate de păstrarea integrităţii conţinutului, asigurării autenticităţii sursei și lizibilității facturilor electronice (sub formă de fișiere .xml semnate electronic) pe întreaga durată de viață a acestora, TRANSFOND pune la dispoziția clienților destinatari un modul, accesibil din contul e-Factur@, prin care aceștia pot încărca facturile mai vechi de 90 zile, pentru a fi vizualizate și descărcate în format .pdf.