# #
HOME   >   Servicii   >   Sistemul Electronic de Plăți   >   Istoric Proiect SEP

Istoric Proiect SEP

ISTORIC PROIECT SEP 2005

Implementarea SEP a constituit cea mai importantă realizare a TRANSFOND de la înfiinţare şi până în prezent.

FINANŢARE

Sistemul Electronic de Plăţi (SEP) a fost implementat printr-un proiect finanţat în comun de Uniunea Europeană prin programul PHARE şi de comunitatea bancară din România prin intermediul TRANSFOND.

Proiectul a fost finanţat de Comisia Europeană cu suma de 8.04 milioane de euro. Fondurile comunitare au fost utilizate în principal pentru achiziţionarea aplicaţiilor informatice, asistenţă tehnică în construirea infrastructurii tehnice a sistemului şi asistenţă tehnică în adaptarea cadrului legislativ.

Cofinanţarea proiectului a fost asigurată de TRANSFOND, în numele comunităţii bancare din România. Resursele au fost utilizate pentru achiziţionarea sediului principal al Sistemului Electronic de Plăţi, închirierea şi amenajarea sediului secundar (de recuperare în caz de dezastru), achiziţionarea echipamentelor pentru sistemele centrale, a echipamentelor de comunicaţii pentru sistemele centrale şi pentru toţi participanţii la sistem.

STRUCTURA PROIECTULUI

SEP a fost conceput ca un sistem modular cu trei componente integrate prin interfeţe automate:

ORGANIZARE

Implementarea sistemului a fost asigurată de o echipă mixtă formată din 46 de specialiști ai Băncii Naționale a României şi ai TRANSFOND.
Echipa a fost structurată în 8 grupe de lucru: RTGS, ACH, GSRS, Reglementare, Instruire, Pregătire participanţi, Tehnic şi Comunicare.

ACTIVITĂŢI ŞI ETAPE

În cadrul proiectului de implementare a sistemului electronic au fost derulate o serie de activităţi specifice unui proiect de acest tip şi complexitate:

Implementarea a fost finalizată la numai doi ani de la demararea proiectului, interval extrem de scurt pentru un proiect de asemenea anvergură. Rezultatul, SEP, are valenţele unui sistem “state-of-the-art”, beneficiind de tehnologie de vârf şi de experienţa acumulată de ţările europene în care echipa care a implementat proiectul şi-a realizat documentarea.