# #
HOME   >   Servicii   >   Serviciul de Arhivare Electronică   >   PACHETELE DE SERVICII DE ARHIVARE ELECTRONICĂ

PACHETELE DE SERVICII DE ARHIVARE ELECTRONICĂ

1. EXCLUSIVE e-Archive

Arhivare electronică manuală/personalizată, căutare şi regăsire documente în e-Arhiv@ – serviciu oferit instituțiilor din sectorul financiar-bancar, arhivarea documentelor efectuându-se conform nomenclatoarelor arhivistice proprii. Arhivarea personalizată include şi soluţii oferite de TRANSFOND de automatizare a proceselor de încărcare automată a documentelor participantului în zona tampon e-Arhiv@ Serviciile de arhivare electronică oferite instituțiilor din sectorul financiar-bancar permit:

TRANSFOND pune la dispoziţia participanţilor soluţii opţionale de automatizare a proceselor de transmitere a documentelor în vederea arhivării lor în e-Arhiv@. Arhivarea personalizată a documentelor în formă electronică se va face în funcţie de cerinţele exprimate de participant şi de prevederile contractului încheiat de TRANSFOND cu acesta.

2. INVOICE e-Archive

Arhivare electronică automată, căutare şi regăsire facturi în format electronic în e-Arhiv@ - serviciu oferit participanţilor la sistemul e-Factur@, arhivarea facturilor efectuându-se conform nomenclatoarelor arhivistice proprii. Pentru clienții care au optat pentru arhivarea electronică a facturilor, acestea se extrag automat din sistemul de facturare electronică și sunt arhivate în sistemul de arhivare electronică - e-Arhiv@ al TRANSFOND. Clientul poate să își arhiveze și facturi istorice. Oricând este nevoie, pe perioada de păstrare a facturilor în arhivă, utilizatorii desemnați ai emitentului pot accesa sistemul e-Arhiv@ pentru a regăsi facturile arhivate. Documentele arhivate au valoare de document justificativ din punct de vedere legal şi nu este necesară tipărirea şi păstrarea acestora pe suport hârtie, ajungând astfel la economii din punct de vedere al costurilor, precum şi al spaţiului ocupat. Facturile procesate prin e-Factur@ și arhivate electronic în e-Arhiv@ pot fi vizualizate în format .pdf folosind modulul „Vizualizator” din interfața e-Arhiv@ pentru: