# #
HOME   >   Servicii   >   Serviciul de Arhivare Electronică   >   INFORMAȚII UTILE PENTRU ORGANIZAREA ARHIVEI ELECTRONICE LA NIVEL DE COMPANIE

INFORMAȚII UTILE PENTRU ORGANIZAREA ARHIVEI ELECTRONICE LA NIVEL DE COMPANIE

Arhivarea electronică şi contextul juridic

Baza legală cu privire la modalitatea de arhivare electronică pe teritoriul României

  1. Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică , republicată în 2014;
  2. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată în 2014;
  3. Instrucţiuni ale Arhivelor Naţionale privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/1996; Legea 135/2007 stabileşte regimul juridic aplicabil creării, conservării, consultării şi utilizării documentelor în formă electronică arhivate sau care urmează a fi arhivate într-o arhivă electronică. Totodată Legea 135/2007 prevede ca prelucrarea arhivistică a documentelor în formă electronică să fie efectuată cu respectarea prevederilor Legii 16/1996.

Prin urmare, chiar dacă o companie decide să păstreze documentele în formă electronică într-o arhivă electronică constituită conform Legii 135/2007, trebuie să respecte și prevederile Legii 16/1996 privind obligațiile creatorilor și deținătorilor de documente legate de evidența documentelor, selecționarea și păstrarea acestora.

Termenele de păstrare în arhivă a documentelor se stabilesc:

Aceasta înseamnă că fiecare companie ar trebui:

TRANSFOND oferă clienților săi servicii de arhivare electronică conform Legii 135/2007, inclusiv alinierea la cerințele Legii 16/1996 și întocmirea la cerere a inventarelor și proceselor verbale de predare-primire a documentelor în arhiva electronică.