HOME   >   Servicii   >   Sistemul Electronic de Plăţi   >   ReGIS

ReGIS

Componentele Sistemului Electronic de Plăţi

SENT
ReGIS
SaFIR


Sistemul ReGIS este sistemul RTGS naţional (Real Time Gross Settlement - sistem cu decontare pe bază brută în timp real), administrat de Banca Națională a României, care asigură decontarea finală şi irevocabilă, în timp real, a plăţilor de mare valoare şi urgente, indiferent că este vorba de plăţi între participanţi, instrucţiuni recepţionate de la sistemele (case) de compensare sau de la sisteme care asigură decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare. Acest sistem se distinge prin numărul relativ redus de tranzacţii zilnice (de ordinul miilor), valorile individuale mari ale tranzacţiilor, precum şi prin utilizarea reţelei SWIFT pentru transmiterea ordinelor de transfer.

Participanţi

Funcţionalităţi de bază

În sistemul ReGIS, instrucţiunile de plată transmise de participanţi sunt decontate în mod individual (bucată cu bucată) imediat ce sunt recepţionate de sistem, în limita fondurilor disponibile. Pentru cazurile în care fondurile disponibile nu sunt suficiente pentru decontarea unei instrucţiuni (sau a mai multor instrucţiuni), acestea sunt puse în aşa zisele „cozi de aşteptare”.

Principalele funcţionalităţi ale sistemului ReGIS sunt: