Sistemul Electronic de Plăţi

Componentele Sistemului Electronic de Plăţi

TRANSFOND - operatorul Sistemului Electronic de Plăţi (SEP) din România este:

  • principalul furnizor de servicii de procesare a plăţilor interbancare de mică valoare fără numerar. Exceptând plăţile cu carduri (compensate de Visa şi Mastercard), toate plăţile de mică valoare sunt compensate prin intermediul unui sistem administrat şi operat integral de TRANSFOND, respectiv SENT;
  • operatorul tehnic şi funcţional al sistemului ReGIS administrat de BNR, în limita mandatului oferit de banca centrală; ReGIS asigură decontarea finală şi irevocabilă, în timp real, a plăţilor de mare valoare şi urgente;
  • operatorul tehnic al sistemului SaFIR (sistemul de depozitare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat.

 

Sistemul Electronic de Plăţi a fost implementat printr-un proiect finanţat în comun de Uniunea Europeană prin programul PHARE şi de comunitatea bancară din România, prin intermediul TRANSFOND. Implementarea sistemului a fost asigurată de o echipă mixtă formată din 46 de specialişti ai Băncii Naţionale a României şi ai TRANSFOND.

Proiectul a constat în:
  • dezvoltarea programelor informatice şi a interfeţelor aferente sistemelor ReGIS (RTGS), SENT (ACH) şi SaFIR (GSRS);
  • achiziţionarea şi amenajarea sediilor primar şi secundar ale Sistemului Electronic de Plăţi;
  • implementarea reţelelor de comunicaţii SWIFT şi VPN;
  • achiziţionarea, instalarea şi configurarea echipamentelor;
  • elaborarea reglementărilor şi a legislaţiei aferente funcţionării Sistemului Electronic de Plăţi;
  • instruirea operatorilor Sistemului Electronic de Plăţi din sistemul bancar.