Servicii

Începând cu anul 2000 comunitatea bancară a încredințat TRANSFOND rolul de procesator al plăților interbancare, având drept misiune principală implementarea Sistemului Electronic de Plăți, devenit operațional în anul 2005.


În anul 2008 sistemul în variantă electronică a devenit complet prin aducerea în spațiul virtual a plăților interbancare cu cecuri, bilete la ordin și cambii, iar în anul 2012, preocuparea pentru modernizarea fluxurilor interbancare de plăți s-a materializat în luna noiembrie prin lansarea noii aplicații de procesare a plăților de mică valoare în format SEPA pentru lei.


Noua schemă de plată adoptată de TRANSFOND facilitează, pentru băncile care au aderat la acest serviciu, procesarea automată a plăților dar și a excepțiilor. În plus, TRANSFOND a adăugat o serie de noi funcționalități de natură să eficientizeze procesul de compensare.


Adiacent operării SEP, TRANSFOND oferă soluţii complete şi performante pentru sectorul financiar în special şi  clienților acestora, operatori economici, respectiv: