Componentele Sistemului Electronic de Plăţi

SENT este un sistem electronic de compensare multilaterală a plăţilor interbancare de mică valoare transmise între participanţi, pe parcursul mai multor sesiuni zilnice. Acest sistem se distinge prin numărul mare al instrucţiunilor procesate zilnic (aproximativ 95% din totalul plăţilor interbancare) şi valoarea individuală redusă a acestora, precum şi utilizarea reţelei virtuale TFDNet pentru schimbul de mesaje între participanţi şi sistem.

Participanţi

Instituţii eligibile:

 • Instituţii de credit din Spaţiul Economic European, inclusiv când acestea acţionează printr-o sucursală înfiinţată în Spaţiul Economic European;
 • Instituții financiare nebancare;
 • Furnizori de servicii poştale giro;
 • Instituții de plată.

Tipuri de tranzacţii procesate:

 • Debit Direct interbancar in format SEPA (SDD);
 • Ordine de plată de mică valoare (inclusiv in format SEPA);
 • Instrumente de debit (cecuri, cambii, bilete la ordin).

Funcţionalităţi de bază ale sistemului SENT:


 • asigurarea schimbului de instrucţiuni de plată între participanţi;
 • gestiunea automată a garanţiilor (SENT este conectat prin interfeţe automate în sistemele ReGIS şi/sau SaFIR unde participanţii constituie garanţiile necesare);
 • calcularea poziţiilor nete ale participanţilor prin compensare multilaterală (continuă pe parcursul sesiunii) şi generarea unei instrucţiuni de plată pentru decontarea poziţiilor nete;
 • iniţierea automată a decontării finale în sistemul ReGIS a poziţiilor nete la sfârşitul fiecărei sesiuni de compensare prin transmiterea acestor poziţii la sistemul ReGIS pentru a fi operate în conturile de decontare ale participanţilor.

Facilităţi suplimentare:


Sistemul SENT asigură un număr important de facilităţi de pregătire a fişierelor, de transmitere, administrare, monitorizare şi informare pentru participanţi şi TRANSFOND:

 • de pregătire a fişierelor în formatul acceptabil;
 • de semnare a fişierelor;
 • de transmitere a fişierelor la sistemul central SENT;
 • instrumente de administrare a parametrilor sistemului (orarul, calendarul, perioadele aferente procesării instrucţiunilor de debit direct) disponibile administratorului sistemului;
 • administrarea detaliilor privind participanţii şi utilizatorii, precum şi drepturile de acces ale acestora în sistemul SENT (profile);
 • instrumente de raportare a datelor zilei curente şi a celor istorice (pâna la cel puţin 65 de zile lucrătoare în urmă);
 • instrumente de interogare privind nivelul garanţiilor, stadiul procesării instrucţiunilor transmise de participanţi, evoluţia poziţiilor nete ale acestora pe parcursul sesiunilor de compensare.

Specific SENT este şi faptul că transmiterea instrucţiunilor de către participanţi către sistem se face în formă de fişiere (pachete), fiecare fişier conţinând maximum 1000 de instrucţiuni. Sistemul pune la dispoziţia participanţilor două moduri de procesare alternative, fiind dreptul participantului de a alege varianta care i se potriveşte:

 • Modul de procesare manual (sau controlat de utilizatori): este nevoie de acţiunile a doi utilizatori (semnare şi transmitere, apoi aprobare) pentru compensarea fişierelor;
 • Modul de procesare STP (straight through processing) sau procesare automată: nu este nevoie de intervenţia utilizatorului participantului, semnarea şi transmiterea făcându-se automat).

Compensarea instrucţiunilor se efectuează la nivel de fişier, ţinând cont permanent de limita de garantare a fiecărui participant (poziţia netă este permanent acoperită de nivelul garanţiilor constituite voluntar de participanţi).

Compensarea unui fişier cu OPv validat (şi din punct de vedere al formatului şi din cel al garanţiilor) se efectuează pe parcursul perioadelor de compensare prestabilite prin orarul SENT, prin operarea în timp real (imediat după validare) în conturile tehnice ale participanţilor implicaţi (iniţiator şi destinatar).

Zile de operare


Sistemul SENT funcţionează numai în zilele de operare ReGIS întrucât decontarea finală a IDN (Instrucţiune de Decontare Netă) are loc în acest sistem.

Orarul SENT


Orarul SENT cuprinde în acest moment 3 sesiuni de compensare pe parcursul unei zile de operare, cu aceleaşi momente pe parcursul fiecăreia.

Rolul TRANSFOND în SENT


TRANSFOND este proprietarul infrastructurii IT a SENT, administratorul şi operatorul tehnic al sistemului.

În această calitate, TRANSFOND:
 • elaborează şi gestionează regulile de sistem ale SENT, procedurile şi documentaţia sistemului;
 • încheie contractele de participare la sistem cu instituţiile eligibile;
 • asigură operarea zilnică a sistemului;
 • asigură aplicarea procedurilor în cazuri de urgenţă care afectează sistemul în întregul său sau activitatea unuia sau mai multor participanţi;
 • asigură servicii de asistenţă tehnică şi funcţională;
 • asigură servicii de instruire şi atestare a utilizatorilor SENT.