Componentele Sistemului Electronic de Plăţi

SaFIR este sistemul de înregistrare şi decontare a operatiunilor cu titluri de stat. SaFIR funcţionează pe platforma tehnică a TRANSFOND care deserveşte întregul Sistem Electronic de Plăţi. SaFIR se află în administrarea Băncii Naţionale a Romaniei şi utilizează platforma SWIFT pentru transmiterea mesajelor de decontare şi înregistrare.

Servicii de raportare statistică la cerere

Pe lângă rapoartele generate şi transmise automat de aplicaţiile SEP, la cererea participantului, TRANSFOND elaborează şi pune la dispoziţia acestuia, rapoarte statistice privind activitatea participantului în sistemele administrate de TRANSFOND, pe perioadele solicitate.

Servicii de procesare în situaţii de urgenţă

În situaţiile în care un participant nu se mai poate conecta, din orice motive, la aplicaţiile SENT sau ReGIS, TRANSFOND asigură participantului respectiv, servicii de procesare constând în introducerea manuală în aplcaţie, la sediul TRANSFOND, a instrucţiunilor de plată remise TRANSFOND în afara sistemului, altfel decât prin reţelele de comunicaţie dedicate (pe suport hârtie, pe suport optic sau magnetic, prin e-mail securizat, etc.).