Componentele Sistemului Electronic de Plăţi

Sistemul ReGIS este sistemul RTGS naţional (Real Time Gross Settlement - sistem cu decontare pe bază brută în timp real), care asigură decontarea finală şi irevocabilă, în timp real, a plăţilor de mare valoare şi urgente, indiferent că este vorba de plăţi între participanţi, instrucţiuni recepţionate de la sistemele (case) de compensare sau de la sisteme care asigură decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare. Acest sistem se distinge prin numărul relativ redus de tranzacţii zilnice (de ordinul miilor), valorile individuale mari ale tranzacţiilor, precum şi prin utilizarea reţelei SWIFT pentru transmiterea ordinelor de transfer.

Mai multe despre ReGIS

Participanţi

  • Banca Naţională a României (BNR)
  • Băncile şi casele centrale ale cooperativelor de credit sau alte instituţii de credit (ex: societăţile de credit ipotecar) autorizate de BNR
  • Trezoreria Statului
  • Sistemul SaFIR
  • Casele de compensare autorizate de BNR (SENT, RoClear, DSClear)
  • Casele de compensare ale VISA şi MASTERCARD

Funcţionalităţi de bază

În sistemul ReGIS, instrucţiunile de plată transmise de participanţi sunt decontate în mod individual (bucată cu bucată) imediat ce sunt recepţionate de sistem, în limita fondurilor disponibile. Pentru cazurile în care fondurile disponibile nu sunt suficiente pentru decontarea unei instrucţiuni (sau a mai multor instrucţiuni), acestea sunt puse în aşa zisele „cozi de aşteptare”.

Principalele funcţionalităţi ale sistemului ReGIS sunt:

  • procesarea şi decontarea instrucţiunior de plată de mare valoare sau urgente;
  • acceptarea şi procesarea instrucţiunile de decontare pe bază netă recepţionate de la casele de compensare şi decontarea finală a poziţiile nete ale participanţilor;
  • efectuarea decontării transferurilor de fonduri aferente operaţiunilor cu titluri de stat pe bază brută sau netă (ca urmare a interfaţării online cu sistemul SaFIR).