Reglementări SEP

Începând cu data de 15 mai 2017 au intrat în vigoare noile Reguli de sistem SENT - versiunea 20.

Managementul riscului

  • REGULAMENT nr.7 din 26 iulie 2005 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2001 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi.

  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată.

  • Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare.

  • Regulament BNR nr. 9/2007 privind monitorizarea sistemelor de plăţi, a sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi a instrumentelor de plată.