TRANSFOND este Operatorul Sistemului Electronic de Plăţi din România, furnizor de servicii de FACTURARE şi ARHIVARE ELECTRONICĂ.


Compania şi-a demarat activitatea în centrul comunităţii financiare din România în scopul realizării și administrării Sistemului Electronic de Plăți interbancare. Prin infrastructura pe care a dezvoltat-o, TRANSFOND pune la momentul actual bazele unei noi linii de business, menite să înlesnească activitatea companiilor din zona finaciară. Dezvoltarea unor servicii cu valoare adăugată, care să aducă eficientizarea activității pentru companii, reprezintă una dintre principalele preocupări ale TRANSFOND.


TRANSFOND are experienţă în coordonarea de proiecte de mari dimensiuni, cu multe instituţii implicate, ale căror interese sunt diferite în funcţie de tipurile de servicii prestate, cu viteze şi metodologii de lucru diferite, cu infrastructuri care variază foarte mult. Rezultatele obţinute în urma acestor proiecte au fost pe deplin apreciate de beneficiarii lor - băncile comerciale românești.