TRANSFOND are în responsabilitatea sa compensarea şi decontarea tuturor transferurilor interbancare în monedă națională, în calitate de operator al Sistemului Electronic de Plăţi din România (SEP) , îndeplinind rolul de:

  • administrator şi operator al sistemului SENT (Casa de Compensare Automată);
  • operator tehnic şi funcţional al sistemului ReGIS (sistemul de decontare pe bază brută în timp real), conform mandatului acordat de către Banca Naţională a României;
  • operator tehnic al sistemului SaFIR (sistemul de depozitare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat).

Adiacent operării SEP, în cadrul procesului de diversificare a portofoliului de servicii, TRANSFOND a dezvoltat soluţii complete şi performante pentru segmente cât mai largi ale sectorului financiar autohton în special, şi ale tuturor tipurilor de operatori economici locali:

STANDARDE DE CALITATE

Preocuparea permanentă pentru păstrarea celor mai înalte standarde de calitate în cadrul activităţilor desfăşurate de către TRANSFOND a determinat implementarea şi menţinerea unui Sistem riguros de Management al Calităţii, reconfirmat prin obţinerea, în 2012, a recertificării ISO 9001: 2008, acordată de organismul de certificare Moody International Certification Ltd, cu acreditare UKAS.

ȘTIRI

  • În data de 1 septembrie 2014 au intrat în vigoare noile Reguli de sistem SENT - versiunea 18.

  • TRANSFOND a lansat vineri, 13 decembrie 2013, serviciul de procesare a plăților în euro. Comunicat de presă

  • În data de 13 decembrie 2013 au intrat în vigoare Regulile de sistem SENT - versiunea 17.

  • 23 ianuarie 2013 - TRANSFOND, împreună cu BRD Sogelease, a fost premiat la categoria e-Partnership - pentru implementarea, în premieră pe piaţa de leasing din România, a facturilor electronice pentru clienţi, la a X-a GALĂ A PREMIILOR e-FINANCE.

  • 11 decembrie 2012, în cadrul Galei Premiilor "Piața Financiară", TRANSFOND a primit trofeul "Best in Banking Technology 2012" pentru lansarea în producție a sistemului SENT-SEPA pentru procesarea operațiunilor cu ordin de plată în monedă națională, primul pas pentru adaptarea infrastructurii de plăți interbancare la cerințele specifice monedei unice europene. Evenimentul, aflat la cea de-a XVII-a ediție, a evidențiat rezultatele notabile din sectorul financiar al economiei, în anul 2012.